Giá trị kinh tế của cây dừa

Cây dừa có vai trò rất lớn trong đời sống cộng đồng, cây dừa có giá trị kinh tế cao và tất cả các sản phẩm từ dừa đều hữu ích cho con người.

Trước khi trồng dừa, việc đầu tiên là tìm hiểu giống dừa và kỹ thuật trồng như thế nào. Các thông tin ban đầu cần tra cứu các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về cây dừa để áp dụng cho đúng quy định. Các tiêu chuẩn hiện hành tham khảo như:

  • TCVN 10684-5:2018: Tiêu chuẩn quốc gia về cây công nghiệp lâu năm – Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống – Phần 5: Cây dừa.
  • TCVN 10738:2015: Dừa quả tươi
  • Coconut mother palm selection and Nursery management (Ấn Độ)
  • Coconut nursery selection and management (Philippines)

Các thông tin về kỹ thuật, sản phẩm từ dừa, văn hóa, văn học về cây dừa, thị trường tiêu thụ dừa,… có thể tham khảo các thông tin qua các website:

  • hiephoiduabentre.com.vn
  • hiephoiduavietnam.org
X